Startseite » 605 Komeise (Chomiąża) III

605 Komeise (Chomiąża) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKomeise · · · Chomiąża
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Andere Formen der Erwerbstätigkeit

Datacja odcisku: 1933

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 50003, b.p. (1926), sygn. 53031, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} COMEISE-GEM . SIEGEL || LEOBSCHÜTZ | KREIS

Opis pola pieczęci: rybak z siecią lub koszem na ryby niesionym na plecach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 605

Uwagi: wizerunek na pieczęci został utrzymany w 1939 r. (APOp, RO, sygn. 68867, b.p.)