Startseite » 609 Krastillau (Chróścielów)

609 Krastillau (Chróścielów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrastillau · · · Chróścielów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: Wilpert, nr 3

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} CRASTILLAU · GEM. S || LEOBSCHITZ | CREYS.

Opis pola pieczęci: płożąca się roślina z kwiatem o dzwonkowatym kształcie

Publikacje: opis Wilpert VI.30, ryc. Wilpert, nr 3; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 609