Startseite » 611 Kreuzendorf (Gołuszowice) I

611 Kreuzendorf (Gołuszowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKreuzendorf · · · Gołuszowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Wappen

Datacja odcisku: 1796

Chronologia odcisku: 1774 – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 11321, k. 4 (1796)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} CREUTZENDORFF : GEM : SIG || LEOBSCHITZE | *CREISS* | 1774

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} krzyż na kartuszu, po obu stronach kartusza wyrastające źdźbła trawy

Publikacje: opis Wilpert VI.32; A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 469; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 611