Startseite » 624 Michelsdorf (Michałkowice)

624 Michelsdorf (Michałkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMichelsdorf · · · Michałkowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1832

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 30 x 32 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 13442, k. 32 (1832)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MICHEL[[S]]DORFF GEMEIN IN […]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} archanioł Michał z włócznią w prawej ręce stojący nad ciałem pokonanego smoka

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 466; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 624