Startseite » 626 Nassiedel (Nasiedle)

626 Nassiedel (Nasiedle)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNassiedel · · · Nasiedle
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1850 – 1933

Wymiary odcisku: –

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: –

Kolor odcisku: –

Sygnatura akt: Wilpert, nr 12

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} NASSIEDEL. GEM. S. || LEOBSCHÜTZER | KREIS. (pod napisem mały ornament ozdobny)

Opis pola pieczęci: na kartuszu skrzyżowane narzędzia rolnicze: lemiesz pługa i ostrze kosy

Publikacje: opis Wilpert VI.40, ryc. Wilpert, nr 12; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 626