Startseite » 628 Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka)

628 Neudorf (Nowa Wieś Głubczycka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeudorf · · · Nowa Wieś Głubczycka
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1817

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 13646, k. 5v (1817)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} NEUDORF : GEM : S[[IG]] || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: po lewej lemiesz pługa w pas, po prawej ostrze kosy w skos, nad nimi siedzący ptak (paw?) zwrócony w prawo i wyrastające z murawy trzy kwiaty

Publikacje: opis Wilpert VI.41 (narzędzia w kartuszu trzymanym przez anioła); opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 628

Uwagi: ten sam wizerunek w 1935 r. (APOp, WUU, sygn. 2414, b.p.)