Startseite » 63 Heinrichsdorf (Koza)

63 Heinrichsdorf (Koza)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHeinrichsdorf · · · Koza
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Schriftsiegel

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 2299, s. 14 (1926), APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 219 (1927), sygn. 151, s. 4 (1931)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || KREIS COSEL.

W polu: HEINRICHS= | DORF

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 63