Startseite » 633 Peterwitz (Pietrowice) III

633 Peterwitz (Pietrowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPeterwitz · · · Pietrowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1925

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14131, k. 57 (1863); APOp, RO, sygn. 47477, b.p. (1925)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PETERWITZER – GEMEINDE – SIEGEL || LEOBSCHÜTZER | KREIS.

Opis pola pieczęci: owocujący krzew winorośli

Publikacje: opis Wilpert VI.43; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 633