Startseite » 635 Pilgersdorf (Pielgrzymów) II

635 Pilgersdorf (Pielgrzymów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPilgersdorf · · · Pielgrzymów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1803

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14119, k. 14 (1803), sygn. 14308, k. 9 (1920)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} PILLGERSDORF : G : || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: na kartuszu skrzyżowane lemiesz pługa i ostrze kosy, wokół kartusza ornamenty ozdobne

Publikacje: opis Wilpert VI.44, ryc. Wilpert 162; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 635