Startseite » 636 Pilgersdorf (Pielgrzymów) III

636 Pilgersdorf (Pielgrzymów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPilgersdorf · · · Pielgrzymów
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1933

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 35 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, RO, sygn. 53025, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * Gemeinde Pilgersdorf * || Kreis | Leobschütz

Opis pola pieczęci: na kartuszu skrzyżowane lemiesz pługa i ostrze kosy, wokół kartusza ornamenty ozdobne

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 636