Startseite » 639 Pommerswitz (Pomorzowice) I

639 Pommerswitz (Pomorzowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPommerswitz · · · Pomorzowice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1847

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14251, k. 11 (1833), sygn. 14206, k. 5v (1847)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} POMMORSCHWITZ : GEM : S : || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: święty Jerzy na koniu, zabijający lancą smoka

Publikacje: opis Wilpert VI.46; A. Starczewska-Wojnar, PGW, s. 38; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, SC, s. 465; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 639

Uwagi: książę Hans Georg (Jan Jerzy) ufundował w 1613 r. katolicki kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela