Startseite » 646 Raden (Radynia) III

646 Raden (Radynia) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRaden · · · Radynia
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1871

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 27 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14562, k. 91 (1871)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[G]]EMEINDE RADE[[N]] || KREI[[S]] | LEOBSC[[HÜTZ]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} koło wozu o ośmiu szprychach

Publikacje: opis Wilpert VI.48; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 646

Uwagi: wizerunek koła na pieczęci z 1938 r. (APOp, SO w Głubczycach, sygn. 14573, k. 2); Rad (niem.) koło