Startseite » 654 Sabschütz (Zawiszyce) I

654 Sabschütz (Zawiszyce) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSabschütz · · · Zawiszyce
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1802

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1776 – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 15214, k. 4 (1802), sygn. 15186, k. 2 (1805), sygn. 15154, 25v (1850)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SABSCHUTZ · GEM : S : || LEOBSCHITZ | CREYS

Opis pola pieczęci: na okrągłym kartuszu dwa narzędzia rolnicze w słup, po prawej lemiesz pługa, po lewej ostrze kosy

Publikacje: opis Wilpert VI.53; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 654