Startseite » 659 Schlegenberg (Lwowiany)

659 Schlegenberg (Lwowiany)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchlegenberg · · · Lwowiany
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1834

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głubczycach, sygn. 15908, k. 33 (1834)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHLEGEN[[BERG]] : GEM : SIEGEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe niepełne} ręka trzymająca cep

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 659