Startseite » 674 Stolzmütz (Tłustomosty) I

674 Stolzmütz (Tłustomosty) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStolzmütz · · · Tłustomosty
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Religiöse Symbole

Datacja odcisku: 1780

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 20 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Baborowie, sygn. 3242, k. 12 (1780)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM STOLTZMOTZ

Opis pola pieczęci: rycerz z proporcem w lewej ręce i cebrem w prawej, gaszący pożar budynku (św. Florian)

Publikacje: opis Wilpert VI.61; A. Starczewska-Wojnar, PGW, s. 40; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 674