Startseite » 679 Thomnitz (Tomice) II

679 Thomnitz (Tomice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćThomnitz · · · Tomice
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE THOMNITZ LEOBSCHÜTZ : CR :

Opis pola pieczęci: skrzyżowane narzędzia rolnicze: po prawej stronie kosa, po lewej – cep, pośrodku grabie, na przecięciu uchwytów sierp, całość związana powrozem

Publikacje: opis Wilpert VI.62; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 679