Startseite » 682 Tschirmkau (Czerwonków)

682 Tschirmkau (Czerwonków)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTschirmkau · · · Czerwonków
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1879

Chronologia odcisku: wg Wilperta 1774 – XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SO w Baborowie, sygn. 3377, k. 119v (1879)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} TSCHIRMKAU : GEM : S : || LEOBSCHÜTZ | KREIS.

Opis pola pieczęci: skrzyżowane lemiesz pługa i ostrze kosy, skierowane ostrzem skośnie w dół

Publikacje: opis Wilpert VI.65; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 682