Startseite » 683 Turkau (Turków) I

683 Turkau (Turków) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćTurkau · · · Turków
Kreis Leobschütz · · · powiat głubczycki
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1844

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Głubczycach, sygn. 38, b.p. (1844)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || LEOBSCHÜTZ

W polu: TURKAU | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 683