Startseite » 7 Birawa (Bierawa) III

7 Birawa (Bierawa) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBirawa · · · Bierawa
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1922 – 1935

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 241 (1922, 1927), sygn. 151, s. 88 (1931), sygn. 152, b.p. (1927, 1928, 1932), APOp, RO, sygn. 46788, k. 2 (1930); APOp, SP w Koźlu, sygn 56, bp (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE BIRAWA * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu dwa bażanty skierowane do środka pola nad dwoma lemieszami pługa ułożonymi w pas, pod nimi ryba skierowana w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 7

Uwagi: wizerunek przeniesiono na pieczęć z 1937 roku, APOp, RO, sygn. 53196, b.p. (1938), sygn. 65209, b.p. (1937)

Schlagwörter: