Startseite » 700 Alt Wilmsdorf (Wilamowa) II

700 Alt Wilmsdorf (Wilamowa) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Wilmsdorf · · · Wilamowa
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Blumen- und Kräutermotive

Datacja odcisku: 1779

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Paczkowie, sygn. 687, k. 5v (1779)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[GEM: SIEG:]] ALT WILMSDORF || NEISSER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy kwiaty wyrastające z murawy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 700