Startseite » 705 Baucke (Buków)

705 Baucke (Buków)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBaucke · · · Buków
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1865

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 502, k. 17 (1856), k. 54 (1865), b.p. (1881)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ** | GEMEINDE | SIEGEL | ZU BAUKE | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 705