Startseite » 711 Bischofswalde (Biskupów) II

711 Bischofswalde (Biskupów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBischofswalde · · · Biskupów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1913

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, WP w Nysie, sygn. 293, b.p. (1913)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE-VORSTAND || KR. NEISSE.

W polu: BISCHOFSWALDE

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 711