Startseite » 713 Borkendorf (Burgrabice) I

713 Borkendorf (Burgrabice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBorkendorf · · · Burgrabice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1885

Chronologia odcisku: 1843 – koniec XIX w.

Wymiary odcisku: 26 x 22 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 559, b.p. (1885)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * | GEMEIN |

*SIEGEL* | BORKENDORF | NEISSER | *CREIS* | 1843

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 713