Startseite » 717 Deutsch Wette (Nowy Świętów)

717 Deutsch Wette (Nowy Świętów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Wette · · · Nowy Świętów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1844

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 681, b.p. (1817, 1844)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | DEUTSCH | WETTE | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 717