Startseite » 718 Dürr Arnsdorf (Jarnołtów)

718 Dürr Arnsdorf (Jarnołtów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDürr Arnsdorf · · · Jarnołtów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1831

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 685, k. 51 (1831), b.p. (1837, 1846)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | DURRARNSDORF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 718