Startseite » 720 Eilau (Iława) I

720 Eilau (Iława) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćEilau · · · Iława
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1864

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 526, k. 25, 38 (1848, 1864), sygn. 564, k. 258 (1841)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | ZU EHLAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 720