Startseite » 723 Friedrichseck (Frydrychów)

723 Friedrichseck (Frydrychów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedrichseck · · · Frydrychów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1831

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6184, s. 36 (1831)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | FRIDRICHSEK | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 723