Startseite » 724 Fuchswinkel (Lisie Kąty)

724 Fuchswinkel (Lisie Kąty)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFuchswinkel · · · Lisie Kąty
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1792

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Paczkowie, sygn. 808, b.p. (1792)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | FUCHSWINKEL | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 724