Startseite » 728 Glumpenau (Głębinów)

728 Glumpenau (Głębinów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGlumpenau · · · Głębinów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1841

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Grodkowie, sygn. 1090, b.p. (1841, 1850, 1859), APOp, Akta stanu cywilnego i rejestry garnizonu w Nysie, sygn. 31, s. 243 (1852)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | GLUMPENAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 728