Startseite » 731 Gross Kunzendorf (Sławniowice)

731 Gross Kunzendorf (Sławniowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGross Kunzendorf · · · Sławniowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1865

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 539, b.p. (1817, 1864, 1865, 1882)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | GROSS | KUNZENDORF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 731