Startseite » 734 Grunau (Siestrzechowice)

734 Grunau (Siestrzechowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćGrunau · · · Siestrzechowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1843

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, Akta stanu cywilnego i rejestry garnizonu w Nysie, sygn. 31, s. 243 (1852); APOp, SP w Nysie, sygn. 564, b.p. (1843)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | ZU GRUNAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 734