Startseite » 739 Heidenau (przysiółek Brzeziny Polskiej)

739 Heidenau (przysiółek Brzeziny Polskiej)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćHeidenau · · · Brzezina Polska
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1873

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 561, b.p. (1873)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + | GEMEIN | SIEGEL | HEYDENAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 739