Startseite » 750 Kalkau (Kałków) I

750 Kalkau (Kałków) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKalkau · · · Kałków
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1774

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 27 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4940, k. 6v (1774), sygn. 5618, k. 13 (1777), sygn. 5618, 17 (1779), sygn. 4937, k. 26 (1780), sygn. 4937, k. 60 (1781)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KAL[[KAU]] GEM[[EIN]] SIEGL || NEISSE | [[KREIS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop trzymający w prawej ręce widły, w lewej kosę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 750