Startseite » 753 Kalkau (Kałków) IV

753 Kalkau (Kałków) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKalkau · · · Kałków
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1900

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 605, b.p. (1900)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE-VORSTAND || KREIS NEISSE

W polu: KALKAU (nad napisem **)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 753