Startseite » 758 Klein Briesen (Brzezina Polska, dziś nie istnieje)

758 Klein Briesen (Brzezina Polska, dziś nie istnieje)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKlein Briesen · · · Brzezina Polska
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1859

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 561, k. 11 (1859)

Typologia wizerunku: napisowe

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | KLEIN BRIESEN | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 758