Startseite » 77 Karchwitz (Karchów) II

77 Karchwitz (Karchów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKarchwitz · · · Karchów
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Topographisch

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 118 (1927), sygn. 151, s. 139 (1931, 1932)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE KARCHWITZ * || KRS. COSEL O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół z jedną wieżą, po prawej stronie trzy wysokie krzyże

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska- Wojnar, SC, s. 464; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 77