Startseite » 773 Mannsdorf (Mańkowice)

773 Mannsdorf (Mańkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMannsdorf · · · Mańkowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1912

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, WP w Nysie, sygn. 293, b.p. (1912)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE-VORSTAND || KR. NEISSE.

W polu: MANNSDORF

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 773