Startseite » 774 Mohrau (Morów)

774 Mohrau (Morów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMohrau · · · Morów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1827

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 582, s. 24 (1827)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | MOHRAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 774