Startseite » 782 Neusorge (Drogoszów) II

782 Neusorge (Drogoszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeusorge · · · Drogoszów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 26 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM[[EIN]] [[SI]]E[…] || NEISSER | [[CREIS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} widły w słup, za nimi dwa skrzyżowane cepy

Publikacje: opis Kutzer GKNG, s. 34; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 782