Startseite » 798 Rathmannsdorf (Ratnowice) II

798 Rathmannsdorf (Ratnowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRathmannsdorf · · · Ratnowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1861

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6275, k. 14 (1798), sygn. 6183, k. 4 (1804), sygn. 6039, 214 (1828), sygn. 6278, k. 9 (1803), 84 (1861)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | RATHMANNS | DORF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 798