Startseite » 8 Bitschinitz (Byczynica) 

8 Bitschinitz (Byczynica) 

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBitschinitz · · · Byczynica
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Rustikale, Waldmotive

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 184 (1927), APOp, RO, sygn. 78806, b.p. (1924)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BITSCHINITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu pień drzewa, wyrastają z niego trzy kwiaty, po obu stronach pnia wbity szpadel

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 8