Startseite » 800 Reinschdorf (Reńska Wieś)

800 Reinschdorf (Reńska Wieś)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćReinschdorf · · · Reńska Wieś
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1815

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 608, b.p. (1811, 1815)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | REINSCH | DORE | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 800