Startseite » 804 Ritterswalde (Domaszkowice)

804 Ritterswalde (Domaszkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRitterswalde · · · Domaszkowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1877

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 28 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 618, b.p. (1877)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | RITTERS | WALDE | NEISSNR | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 804