Startseite » 807 Schmelzdorf (Śmiłowice)

807 Schmelzdorf (Śmiłowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchmelzdorf · · · Śmiłowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1861

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 569, k. 219, b.p. (1861, 1884)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL SCHMELZ | DORFF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 807