Startseite » 808 Schmolitz (Smolice)

808 Schmolitz (Smolice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchmolitz · · · Smolice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1873

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 503, k. 12 (1873), sygn. 608, 65 (1821)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | SCHMOLITZ | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 808