Startseite » 809 Schönwalde (Podlesie)

809 Schönwalde (Podlesie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchönwalde · · · Podlesie
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: przed 1911 Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, WP w Nysie, sygn. 293, b.p. (1913)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE SCHÖNWALDE || Ober-Schlesien

W polu: Kreis Neisse (w górnej i dolnej części pola dwa symetrycznie położone ornamenty ozdobne)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 809