Startseite » 810 Schwammelwitz (Trzeboszowice) I

810 Schwammelwitz (Trzeboszowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchwammelwitz · · · Trzeboszowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1785

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 20 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w

Otmuchowie, sygn. 6041, k. 16 (1785)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} […] || NEISSER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług skierowany w prawo, nad nim dwa skrzyżowane cepy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 810