Startseite » 811 Schwammelwitz (Trzeboszowice) II

811 Schwammelwitz (Trzeboszowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchwammelwitz · · · Trzeboszowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1801

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 5814, k. 3 (1800), sygn. 5539, k. 8 (1801), k. 23 (1827), sygn. 5814, k. 33 (1833), sygn. 1530, b.p. (1800), sygn. 5888, b.p. (1832), sygn. 6040, b.p. (1838), sygn. 6282, b.p. (1809, 1835)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEM: | SIEGEL | SCHWAM | MELWITZ | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 811