Startseite » 824 Weitzenberg (Mądroszów) II

824 Weitzenberg (Mądroszów) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWeitzenberg · · · Mądroszów
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1884

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Nysie, sygn. 541, b.p. (1884)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE WEITZENBERG + || KREIS NEISSE

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pastorał wyrastający z pokrytego pszenicą wzgórza

Publikacje: opis Kutzer GKNG, s. 35, ryc. Kutzer GKNG nr 14; opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 824