Startseite » 825 Wiesau (Łąka)

825 Wiesau (Łąka)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćWiesau · · · Łąka
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologie: Rustikale, Tiere

Datacja odcisku: 1780

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4937, k. 26 (1780)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN SIEGEL ZU [[WIESAU]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pole dzielone w pas, na górze lis w skoku, skierowany w prawo na łące, na dole pług skierowany w prawo

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 825